fbpx

Jak wykorzystywane są środki z 1,5 procenta podatku?

Często zastanawia nas, w jaki sposób środki z naszego jednego i pół procenta wędrują do potrzebujących i jaki jest ich sposób wydawania?

1,5% to 0,015 części podatku dochodowego od osób fizycznych, którą podatnik może przekazać wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

W jaki sposób państwo wie do kogo kierować ta część podatku?

Każdy z podatników ma prawo sam wybrać organizację pomocową, której ofiaruje swój jeden procent. Dodatkowo podatnicy mogą wskazać konkretny cel tzw. "cel szczegółowy" na sfinansowanie, którego się "dokładają".
Aby móc przyjmować 1,5% podatku dochodowego, przede wszystkim organizacja (lub inny uprawniony podmiot) musi mieć status organizacji pożytku publicznego (OPP), nadawany przez sąd. Nie wszystkie OPP mogą korzystać z przywileju otrzymywania 1,5%, zależy on bowiem od spełnienia dodatkowych wymagań (przede wszystkim z wypełniania obowiązków sprawozdawczych), dotyczących zarówno organizacji nowo uzyskujących status, jak i OPP mających ten status od kilku lat.

Podatnicy dokonując rozliczenia podatku podają nazwę i numer KRS organizacji (np. fundacji) w odpowiedniej rubryce formularza PIT. Podatnicy nie dokonują jednak samodzielnie wpłaty na konto organizacji. Pieniądze przekazuje później wskazanym przez podatników organizacjom pożytku publicznego OPP urząd skarbowy.

Warunkiem przekazania 1,5 procenta jest złożenie przez podatnika deklaracji w terminie i zapłacenie przez niego podatku (w pełnej wysokości). Przekazana kwota jest pomniejszana o koszty przelewu. 

 

W jakim terminie organizacja pożytku publicznego otrzyma pieniądze z 1,5% na swoje konto?

Urzędy skarbowe mają obowiązek przekazania organizacji środków z 1,5% w okresie od maja do końca lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie.

 

Na co można wydać pieniądze pochodzące z 1,5%?

Pozyskanymi środkami dysponuje organizacja.

Przykładowo Fundacja Dobro Powraca dla każdego ze swoich podopiecznych prowadzi subkonta, na które trafiają wpłaty z 1,5% i darowizn. Środki uruchamiane są wyłącznie na wydatki związane z leczeniem i terapią SM, m.in. na:

  • leki, suplementy i artykuły apteczne
  • Usługi medyczne i pielęgnacyjne
  • Usługi rehabilitacyjne/fizjoterapeutyczne
  • Turnusy rehabilitacyjne, uzdrowiskowe czy sanatoryjne
  • Sprzęt rehabilitacyjny i sportowy
  • Dostosowanie mieszkania, samochodu i sprzętów dla potrzeb osoby niepełnosprawnej

pełny wykaz świadczeń możliwych do opłacenia z subkont znajduje się tutaj

 

Pamiętaj! KRS: 0000338878 Cel szczegółowy: ZUZANNA DAWIDOWSKA

 

Źródło informacji: https://poradnik.ngo.pl/1-podatku-dla-opp

Strefa darczyńców

To miejsce przeznaczone jest dla darczyńców. Każdemu, niezależnie czy jest osobą prywatną czy instytucją, pragniemy podziękować za wsparcie. Jedną z form może być umieszczenie imienia i nazwiska lub nazwy firmy (z aktywnym linkiem) w tej strefie. ⇒

Dziękujemy:

 

 

 

 

 

 

 

Search